معرفی

مشخصات فردی

مریم گلریز

نام - نام خانوادگی : مریم   گلریز

پست الکترونیکی : golriz@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی محض- آنالیز تصادفی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : خوارزمی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی محض- جبر
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشكده علوم پايه واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 13761101

مریم گلریز
مریم گلریز

محل خدمت :
    دانشكده علوم پايه واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^